"แก่นธรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    29 ต.ค. 2561

 "แก่นธรรม"

" .. นี่เราได้พูดเกี่ยวกับเรื่องพระให้ภาวนา "เวลานี้การภาวนาของเรานั้นรู้สึกว่าแทบจะไม่มีเหลือ" ในวงพุทธศาสนาของชาวพุทธเราเลย "ทั้ง ๆ ที่การภาวนานั้นแล คือแก่นพระศาสนาอยู่ตรงนั้นนะ"

พระพุทธเจ้าออกมาจากแก่น "ผุดขึ้นมาจากแก่นด้วยอานาปานสติ นั่นแหละแก่น พระพุทธเจ้าขึ้นที่นั่นก่อน แก่นธรรมขึ้นที่นั่น ๆ" สาวกทั้งหลายที่เราเปล่งถึงท่านว่า "สรณํ คจฺฉามิ" ออกมาจากแก่นนี้ทั้งนั้น ๆ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2620&CatID=2   DT014902

วิริยะ12

29 ต.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5372 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย