การพิจารณารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ให้จิตมีพลังและปัญญา โดยนพดล ปฏิมาประกรณ์

 npaaccount    17 ธ.ค. 2556

การพิจารณารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ให้จิตมีพลังและปัญญา โดยนพดล ปฏิมาประกรณ์

ขั้นตอนที่ 1. นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย สติตั้งมั่นอยู่กับคำบริกรรมพุทโธ หายใจเข้าก็ให้รู้ว่าพุท หายใจออกก็ให้รู้ว่าโธ อย่าให้สติคลาดเคลื่อนจากพุทโธ ให้พุทโธดังก้องอยู่ในใจของเราตลอดเวลา แล้วกำหนดวางจิตไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งอย่าส่ายไปส่ายมาหรือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เช่นกำหนดจิตวางไว้ที่หว่างคิ้วก็ให้กำหนดจุดนั้นจุดเดียวอย่าส่ายไปส่ายมาหรือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา 30 นาที
ขั้นตอนที่ 2. เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วให้กำหนดพิจารณาที่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เช่นการพิจารณารูปให้กำหนดรู้ว่ารูปของเราในขณะนั้นกำลังทำอะไร เช่นนั่งสมาธิอยู่ก็ให้กำหนดรูปนั้นขึ้นมาู้ด้วยปัญญาไม่จำเป็นต้องเห็นภาพ และให้กำหนดตามรู้ต่อไปว่ารูปของเราขณะนั้นเป็นเช่นไร หายใจเข้าเป็นเช่นไร หายใจออกเป็นเช่นไร ทำความรู้สึกให้ชัดแล้วกระจายลมอันละเอียดไปทั่วสรรพางค์กายของเรา ส่วนการพิจารณาเวทนาก็ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาว่าเวทนาเป็นเช่นไร เจ็บตรงไหนปวดตรงไหนคันตรงไหน กำหนดจิตให้เป็นธรรมด้วยปัญญา กำหนดให้ความเจ็บปวดที่เกิดจากเวทนาเป็นกิเลส อธิษฐานจิตว่าเราจะไม่ยอมลุกจากที่นั่งอย่างเด็ดขาดหากธรรมไม่ชนะกิเลส เมื่อจิตต่อสู้กับกิเลสได้จิตจะมีพลังขึ้นเรื่อยๆ เป็นต้น

http://www.npa-account.com/almyai.html


ที่มา : การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

DT015531

npaaccount

17 ธ.ค. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  5194 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย