"เรื่องของจิตส่งออก" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

"เรื่องของจิตส่งออก"

" .. ถ้าเป็นเรื่องจิต "ถ้ามันส่งไปข้างนอก" ถือโน่นถือนี่ ยุ่งโน่นยุ่งนี่ ไม่ได้อุบายนะ ถึงมาสังเกตเจ้าของ มันก็เห็นเรื่องเจ้าของ เหมือนกับเราสังเกตคนใด สังเกตเรื่องใด มันก็ได้แต่เรื่องนั้น

"ฉะนั้นโลกจึงชอบนินทากัน" ชอบตำหนิโทษ ชอบถือโทษของคนอื่น "เพราะจิตมันพุ่งไปอยู่ข้างนอก" ไปสนใจข้างนอก .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

5,412


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย