"โลกนี้มีแต่เรื่องทุกข์" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12  

 "โลกนี้มีแต่เรื่องทุกข์"

" .. "โลกนี้มีแต่เรื่องทุกข์ ความสบายในโลกนี้ไม่มี" จงพากันตั้งจิตให้มั่นไม่หวั่นไหว ก็จะเห็นแจ้งว่า "โลกนี้เป็นทุกข์จริง" โดยเฉพาะ "โลกในกายกับจิตของเรานั้นเอง" มันทุกข์จริง

"กายมันทุกข์เพราะเจ็บไข้ได้ป่วย" ไม่สบายต่าง ๆ นานา ทั้งที่ล่วงมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน ทั้งที่เป็นอยู่เวลานี้เดี๋ยวนี้ "มันทุกข์ในการบริโภคอาหาร ทุกข์ในการแสวงหาอาหาร"

ทุกข์ในการแสวงหาที่อยู่อาศัย ทุกข์กับเครื่องนุ่งเครื่องห่ม ทุกข์ในการแสวงหายาแก้โรค "รูปร่างกายนี้เป็นสิ่งลำบากเต็มทน ผู้ใดทนได้ก็ทนอยู่ไป ผู้ทนไม่ได้ก็ตายไป นี้แหละทุกข์กาย"

"ทุกข์จิตใจนั้นไม่มีเวลาว่าง ทุกข์เพราะตัณหา" ความอยากได้ ไม่มีเพียงพอ ที่พอในจิตใจไม่มีเสียแล้ว "ถ้าใครปล่อยจิตใจให้เป็นไปตามตัณหา ไม่ภาวนา ยิ่งอยู่ยิ่งทุกข์"

ถ้าหากผู้ใดมารู้ว่า "จะละตัณหาได้ด้วยการภาวนา ก็ให้รีบตั้งใจแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป" ไม่ประมาทในการรักษาจิต "เพ่งพินิจอยู่แต่ในกายกับจิตเท่านั้น" จนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาอันชอบ ถึงจะพ้น ถึงจะพ้นจากทุกข์ได้ ทุก ๆ คนแล .. "

"ธรรมเมตตา" ฉบับที่ ๑๐ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๖
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร    

5,384


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย