"แว่นดวงใจแว่นส่องทาง" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

 วิริยะ12    15 ก.ย. 2563

.
 "แว่นดวงใจแว่นส่องทาง"

" .. "คำสอนของพระพุทธศาสนา เป็นแว่นดวงใจเป็นแว่นส่องทาง" เป็นทางร่มเย็นก้าวหน้าไปสู่ที่สุดทุกข์โดยชอบเต็มภูมิอยู่ไม่บกพร่องไปไหน จะลังเลสงสัยไปซอกค้นหาที่ใด ๆ อีกเล่า

"ถ้ายิ่งหาก็ยิ่งไม่เห็นยิ่งมืดยิ่งทวีคูณ" ยิ่งจะไปตกเหวลึกและหลุ่มถานเพลิงหนักเข้าหนักเข้า ผู้เขียน (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต) ปรารถตามธรรมาธิปไตย มิได้เป็นโลกธิปไตย มิได้เป็นอัตตาธิปไตยเลย ไม่เห็นโลก โลกเป็นใหญ่ ไม่เห็นตนเป็นใหญ่

เพราะไม่เห็นโลก ไม่เห็นตนเป็นสะระณังคัจฉามิเลย "เห็นพุทธัง ธัมมัง สังฆังเป็นสะระณังคัจฉามิโดยแท้" ผูกขาดจองขาดดิ่ง ไม่มีเทวดามารพรหมใด ๆ จะถอนออกจากใจผู้เขียนได้

"การเห็นดิ่งไปในทางชอบเป็นสัมมาทิฏฐิ" ไปทางชอบแท้ ไม่เป็นอุปทานเลย "การเห็นดิ่งไปทางผิดตรงกันข้าม เป็นอุปทานโดยแท้" มิจฉาทิฏฐิโดยแท้ .."

"ธรรมะหลวงปู่หล้า เขมปัตโต" DT014902

วิริยะ12

15 ก.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4977 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย