เอาแต่สิ่งดีไว้ในหัวใจ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 ภัสรามณี    12 พ.ย. 2561

หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่น้ำจิตน้ำใจของเราจะได้เจริญก้าวหน้าไปในทางที่ดี ทางใดไม่ดีให้เราเลิกละทิ้ง เอาแต่สิ่งที่ดีไว้ในหัวใจได้แก่การทำใจให้สงบตั้งมั่น ให้เป็นจิตใจดวงเดียว ไม่ให้ใจวุ่นวายไปด้วยความโกรธ ความโลภ ความหลง ใครจะว่ากล่าวตักเตือนให้เราไม่ดีอย่างไรเราไม่ต้องไปสน เอาใจของเรานึกน้อมแต่ในส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลเท่านั้น อันนี้แหละจะพยุงเอาจิตใจของเราให้ดีให้เจริญขึ้น ดีเก่าหนุนมาให้เรามาถึงดีใหม่ขึ้นให้ทำดี เมื่อบุญเก่าหนุนบุญใหม่ บุญใหม่ทำเรื่อยไปไม่ทอดธุระ อันนี้เองจะพาให้เราทุกคนมีความสุขกายสบายใจ แล้วผลที่สุดความดีที่เราทำนี้แหละจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามเสด็จพระพุทธเจ้าเข้าสู่พระนฤพาน


ที่มา : ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ "ทำบุญเก่าหนุนบุญใหม่"

DT018306

ภัสรามณี

12 พ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5275 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย