"เกิดจากใจทั้งสิ้น" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

.
"เกิดจากใจทั้งสิ้น"

" .. "ใจเป็นสิ้งสำคัญที่สุด มีฤทธิ์อำนาจที่สุด" ความสุขความทุกข์ความดีความชั่ว ความเย็นความร้อน ความสงบวุ่นวาย "เกิดจากใจทั้งสิ้น" ควรคำนึงถึงความจริงนี้ให้อย่างยิ่ง

"ควรให้ความสนใจดูแลรักษาใจของตนให้อย่างยิ่ง" เพื่อจะได้สามารถพาตนให้พ้นความทุกข์ได้มีความสุข พ้นความชั่วได้มีความดี พ้นความร้อนได้มีความเย็น พ้นความวุ่นได้มีความสงบ .. "

"แสงส่องใจ สังฆราชา"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙DT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  3065 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย