"เกิดจากใจทั้งสิ้น" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12    30 ก.ย. 2561

.
 "เกิดจากใจทั้งสิ้น"

" .. "ใจเป็นสิ้งสำคัญที่สุด มีฤทธิ์อำนาจที่สุด" ความสุขความทุกข์ความดีความชั่ว ความเย็นความร้อน ความสงบวุ่นวาย "เกิดจากใจทั้งสิ้น" ควรคำนึงถึงความจริงนี้ให้อย่างยิ่ง

"ควรให้ความสนใจดูแลรักษาใจของตนให้อย่างยิ่ง" เพื่อจะได้สามารถพาตนให้พ้นความทุกข์ได้มีความสุข พ้นความชั่วได้มีความดี พ้นความร้อนได้มีความเย็น พ้นความวุ่นได้มีความสงบ .. "

"แสงส่องใจ สังฆราชา"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 DT014902

วิริยะ12

30 ก.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5262 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย