"สมมุติปิดวิมุตติ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    31 ก.ค. 2562

.
 "สมมุติปิดวิมุตติ"

" .. "ความรู้เรามีอยู่ ถ้าเราไม่เอาไปปฏิบัติเราก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน" โง่ขนาดสุนัขมันนอนอยู่บนกองข้าวเปลือก "นอนทับอาหารอยู่ได้ แต่ว่าไม่รู้จักกินอาหารที่มันนอนทับอยู่" เมื่อหิวอาหารก็ต้องโจนจากข้าววิ่งไปหากินที่อื่น อันนี้มันก็น่าสงสารอยู่เหมือนกัน อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น "ข้าวสารมีอยู่ อะไรมันปิด เปลือกข้าวมันปิด" สุนัขมันกินไม่ได้

"วิมุตติก็มีอยู่ อะไรมันปิดไว้ สมมุติมันปิดไม่ให้เห็นวิมุตติ" ให้พุทธบริษัททั้งหลายนั่งทับ ไม่รู้จักข้าว ไม่รู้จักการประพฤติปฏิบัตินั่น "จึงไม่เห็นวิมุตติ" มันก็จึงติดสมมุติอยู่ตลอดกาลตลอดเวลา "เมื่อมันติดอยู่ในสมมุติ มันก็เกิดทุกข์ขึ้นมา เกิดภพขึ้นมา เกิดชาติขึ้นมา ชรา พยาธิ มรณะ ถึงวันตายตามขึ้นมา" .. "

"๘๔ พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภทฺโท
 DT014902

วิริยะ12

31 ก.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5185 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย