"สมุทัย เหตุให้ทุกข์เกิด" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

"สมุทัย คือเหตุให้ทุกข์เกิด"

" .. แดนเกิดแห่งทุกข์เกิดขึ้นมาจากไหน "ถ้าไม่เกิดขึ้นมาจากใจที่ปล่อยไปตามอำเภอใจของตัว"
เกิดขึ้นมาจากที่นั่น ผู้ปฏิบัติถ้าไม่ย้อนจิตเข้าไปดูสาเหตุที่เกิดแห่งทุกข์ จะไม่มีที่แก้ทุกข์ตลอดวันตาย

ถ้าย้อนเข้าไปถึงจุดเป็นสถานที่เกิดแห่งทุกข์ นั้นแลจะเป็นสถานที่แก้ทุกข์ได้ด้วย เนื่องจากรู้เรื่องของ
สมุทัย .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
๓๑ สิงหาคม ๒๕๐๙DT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  3119 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย