"กิเลส คือตัวมหาเหตุ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

 "กิเลส คือตัวมหาเหตุ"

" .. ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง "ลงในใจคือมหาเหตุ" แหมปึ๋งเลยเทียว คือกิเลสเป็นตัวมหาเหตุครอบธรรมเอาไว้ ไม่ให้ธรรมปรากฏเลย มีแต่กิเลสเรืองอำนาจตลอดเวลา

"ไปที่ไหนจึงมีแต่เรื่องราวยุ่งเหยิงวุ่นวาย หาความสงบไม่ได้" ไม่อยู่ในชาติชั้นวรรณะฐานะใด ๆ ทั้งนั้น "กิเลสเหยียบหมด มันเป็นเจ้าอำนาจครอบหมด" ให้ยุ่งด้วยกันหมดนั้นแหละ

คนมีคนจน คนโง่คนฉลาด ก็ว่าไปอย่างนั้น "กิเลสมันฉลาดเหนือทุกอย่างแล้วครอบไปหมด" สิ่งเหล่านี้จึงไม่มีความหมาย "กิเลสเหยียบไปหมด จึงเรียกว่ามหาเหตุ"

ที่นี่เวลาพระพุทธเจ้าสอนแล้วบอกวิธีการที่จะดับมหาเหตุ "ให้เป็นน้ำดับไฟ คือสอนวิธีให้สงบใจ" ท่านทั้งหลายยังเข้าใจว่า "การอบรมจิตตภาวนาเป็นเรื่องเล็กน้อยอยู่เหรอ" นี้เป็นเรื่องใหญ่โต "จะระงับดับมหาเหตุนี้ได้เพราะจิตตภาวนาเท่านั้น" นอกนั้นไม่มี อันนี้เป็นสำคัญมาก นี่ละที่ว่ามหาเหตุ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2970&CatID=2   

5,433


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย