"๐๒ ความโลภไม่เคยพอ" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    8 ก.ค. 2561


 "๐๒ ความโลภไม่เคยพอ"

" .. ให้พากันตั้งใจฟังด้วยดี จึงจะได้ปัญญา "ความโลภในจิตของ คนเราไม่มีที่พอที่เต็มได้เลย ต่อให้ดอยสุเทพหมดทั้งลูกกลายเป็นทองคำ จิตของคนเราก็จะยังไม่พอ" ทางที่ดีให้ตั้งจิตอยู่ในสมาธิภาวนา "ตั้งจิตดวงนี้ให้เต็มในขั้นสมถกรรมฐาน พร้อมด้วยวิปัสสนากรรมฐาน" ให้แจ่มแจ้งในดวงใจทุก ๆ คน เท่านี้ก็พอ

"เพราะว่าเมื่อเราเกิดมา ก็ไม่ได้นำอะไร ติดตัวมา ครั้นเมื่อเราทุกคนตายไป แม้สตางค์แดงเดียวก็เอาไปไม่ได้"

ด้วยเหตุนี้ "จงพากันตั้งใจทำสมาธิภาวนาให้เต็มที่ จนกิเลสโลภะ อันมันนอนเนื่องอยู่ในจิตนี้ให้หมดเสียวันนี้ ๆ" ถ้ากิเลสความโลภนี้ยังไม่หมดจากจิต ก็ไม่ให้หยุดยั้ง "ภาวนาไปจนถึงวันตายโน้น" .. "

"ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๒" วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๐๖
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร    DT014902

วิริยะ12

8 ก.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5323 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย