"จิต คือแก่นของชีวิต" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

 "จิต คือแก่นของชีวิต"

" .. สุดท้ายก็มาอยู่ที่ภาวนา "เพราะการภาวนานี้มันเป็นการฝึกจิต" จิตที่กวักแกว่งเลื่อนลอย ทำให้สงบลงตั้งมั่นลงไป "จิตดวงเดียวเท่านี้แหละเป็นแก่นของชีวิต" เมื่อเราฝึกตนเองให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมได้ ก็ย่อมเอาชนะความชั่วทั้งหลายได้ ความชั่วกิเลสทั้งหลายก็ไม่มาครอบงำจิตใจ

ตั้งแต่เราเทียวเกิดเทียวตายมาในสงสาร นี่ส่วนมากก็ไม่ได้ฝึกฝนอบรมตน "เกิดมาชาติใดก็อยู่ไปตามยถากรรม" หากินไป อยู่ไปหมดบุญหมดกรรมและก็อายุหมดลงแล้วก็ตายไป ตายไปแล้วก็ไปหาที่เกิดใหม่ เป็นอยู่อย่างนี้แหละ .. "

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ 

5,431


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย