"บาปบุญ ถ้าใจไม่คิด ไม่มี" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

.
 "บาปบุญ ถ้าใจไม่คิด ไม่มี"

" .. "จิตนี้จึงชื่อว่าเป็นใหญ่ เป็นประธานกว่าธรรมทั้งหลาย" ธรรมทั้งหลายย่อมเกิดจากจิตนี้โดยตรง "ธรรมที่เป็นอกุศลก็ดี ที่เป็นกุศลก็ดี ย่อมมีจิตนี้เป็นผู้สร้างขึ้น" เพราะฉะนั้น ให้พึงพากันเข้าใจ ไม่ใช่มันมาเอง

"บาปบุญ ถ้าใจไม่คิด ไม่ดำริขึ้นแล้ว ไม่มี" แต่ว่าจิตนี้ก็ ต้องได้อาศัยร่างกายนี้แหละ จึงคิดไปทางบุญทางบาปได้ "ถ้ามีแต่ลำพังจิต ไปทำบุญทำบาปอะไรไม่ได้เลย" ต้อง พิจารณาดู .. "

"ธรรมโอวาทหลวงปู่เหรียญ"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
    

5,442


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย