"พระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไร" (หลวงปูชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    17 เม.ย. 2564

.
 "พระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไร"

ถาม : "เราควรอ่านหนังสือมาก ๆ หรือศึกษาคำภีร์ต่าง ๆ ด้วยหรือไม่ครับ" ในการฝึกปฏิบัตินี้

ตอบ : "พระธรรมของพระพุทธเจ้านั้น ไม่อาจค้นพบได้ด้วยตำราต่าง ๆ" ถ้าท่านต้องการจะรู้เห็นจริงด้วยตัวของท่านเองว่า "พระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไร" ท่านไมต้องวุ่นวายกับตำราเลย "จงเฝ้าดูจิตของท่านเอง" พิจารณาให้รู้เห็นว่า "ความรู้สึกต่าง ๆ เกิดขึ้นและดับไปอย่างไร ความนึกคิดเกิดขึ้นและดับไปอย่างไร" อย่าได้ผูกพันกับสิ่งใดเลย "จงมีสติอยู่เสมอ" เมื่อมีอะไร ๆ ให้ได้พบเห็น "นี่คือทางที่จะบรรลุสัจจธรรมของพระองค์" ..

"หลวงพ่อตอบปัญหา"
หลวงปูชา สุภัทโท
 



DT014902

วิริยะ12

17 เม.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5185 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES



จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย