ยึดธรรมะ อย่ายึดครูอาจารย์ : หลวงปู่ทองรัตน์ กันตสีโล

 จำปาพร    20 มี.ค. 2558


อุบายการสอนลูกศิษย์แต่ละคนของหลวงปู่จะไม่ค่อยเหมือนกัน
เช่นมีอยู่ครั้งหนึ่ง ท่านจะสอนเรื่องการขบฉัน
ให้อยู่ในความสำรวมระวัง อย่าฉันให้มีเสียงดัง
อย่าฉันพลางพูดพลาง อย่าฉันมูมมาม
ซึ่งอยู่ในกรอบของวินัยที่ว่าด้วยการขบฉัน

ถึงเวลาฉัน..ครูบาอาจารย์เฒ่าทองรัตน์
จะทำตรงข้ามกับที่สอนลูกศิษย์ ข้าวตกเรี่ยราด
พูดทั้งที่มีคำข้าวอยู่ในปาก เป็นอาการที่ไม่สำรวม

และมีพระลูกศิษย์ไม่ทราบเจตนารมณ์ของท่าน
พอเก็บกวาดโรงฉันเสร็จ ก่อนเลิก ท่านจะมาให้โอวาท
แล้วจึงกราบพระเลิกพร้อมกัน

หลวงปู่ท่านเทศน์ให้ผู้ที่อาจกำลังนึกตำหนิท่าน
เพราะเห็นท่านทำตรงข้ามกับที่สอน ท่านพูดให้คิดว่า

"ไปยึดติดครูบาจารย์..ไม่ยึดติดธรรมะ"

...

พระอาจารย์ทองรัตน์ กนฺตสีโล
วัดป่ามณีรัตน์ (วัดป่าบ้านคุ้ม)
ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานีDT017019

จำปาพร

20 มี.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5004 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย