"ภาวนาเพื่อหาวิธีดับทุกข์" (พระอาจารย์เปลียน ปัญญาปทีโป)

 วิริยะ12    7 พ.ค. 2564

.
 "ภาวนาเพื่อหาวิธีดับทุกข์"

" .. "การเจริญเมตตาภาวนา" เพื่อจะหาวิธีแก้ไข "หาวิธีดับทุกข์ ที่เกิดขึ้นกับตน" เรียกว่า "เกิดขึ้นกับเราแล้วต้องแก้ปัญหาที่เรา" เราจะไปแก้ปัญหากับคนอื่น มันไม่ไต้ แก้แล้วมันก็ไม่สงบ เพราะเราจะพบความโกรธเกลียดเคียดแค้นกันอยู่ ทำให้เกิดทุกข์ นี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุด "ตราบใดที่เราไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้สงบ เราจะดูไม่ได้ ดับทุกข์ไม่ได้ แก้ไม่ได้"

เมื่อเราควบคุมได้ เราจะค่อยแก้ปัญหาไปเรื่อย ๆ ปัญหาอะไรเกิดขึ้น นั่งอยู่ ดูคิดเรื่องอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ "คิดแล้วมันทุกข์หรือมันสุข คิดถูกหรือคิดผิด นี่เขาเรียกว่า พิจารณาจิตในจิต" เราจะดับทุกข์อยู่ตรงนี้เอง ทุกข์มันเกิดขึ้น เรื่องราว อะไรต่าง ๆ เกิดขึ้นภายในจิตใจ มันต้องคิดก่อน เข้าใจไหม .. "

"จิตตภาวนา มหัศจรรย์ลมหายใจ"
พระอาจารย์เปลียน ปัญญาปทีโป
 DT014902

วิริยะ12

7 พ.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5261 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย