"ผู้ถึงไตรสรณคมน์มีคติเป็น ๒" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

 วิริยะ12  

.
 "ผู้ถึงไตรสรณคมน์"

" .. บุคคลผู้จะเกิดเป็นมนุษย์อีกติดกันในชาติต่อไป "เป็นผู้ถึงไตรสรณคมน์เท่านั้นก็พอแล้ว" เพราะโหรเอกพระบรมศาสดาองค์ท่านทายไว้ว่า "บุคคลผู้ถึง พุทธ ธรรม สงฆ์ เป็นสรณะแล้ว มีคติเป็นสอง ไม่มนุษย์ก็เทวดา"

มันเป็นของไม่ยากของผู้ทรงศรัทธา แต่ก็ตรงกันข้ามกลายเป็นของยากผู้ที่ไม่ศรัทธา "ความดีคนดีทำได้ง่าย" ความชั่วคนดีทำได้ยาก "ความชั่วคนชั่วทำได้ง่าย" ความดีคนชั่วทำได้ยาก สิ่งเหล่านี้เป็นของจริงมาแต่ดึกดำบรรพ์

ไม่พูดอีกก็จริงอีก "พูดอยู่ไม่หยุดก็จริงอยู่ไม่หยุด" และก็การเกิดในศาสนาพุทธนั้น "เมื่อเราถึงไตรสรณคมน์แล้ว มันก็มีพืชไว้แล้ว ถึงแม้มีภพมีชาติอีก มันก็ไปเกิดในมนุษย์พุทธศาสนานั่นเอง" ไม่ต้องสงสัยเลยนา .. "

"ตอบปัญหาธรรมะ"
หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
 

5,443


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย