"ปัญญาสาม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  


 "ปัญญาสาม"

" .. ปัญญาทีแรกก็ได้ยินจากครูจากอาจารย์ เรียกว่า "สุตมยปัญญา"

เกิดอุบายต่าง ๆ ขึ้นมาจากการได้ยินได้ฟังคิดอ่านไตร่ตรอง หรือนำธรรมของท่านที่เทศน์แล้วสอนแล้ว เราได้ยินได้ฟังแล้วจากท่าน ไปคิดอ่านไตร่ตรองพินิจพิจารณา นี่ก็เป็น "จินตามยปัญญา" เกิดขึ้นจากการพินิจพิจารณาไตร่ตรอง

ปัญญาทั้งสองนี้ เป็นกิ่งก้านของภาวนามยปัญญานั่นละ "ภาวนามยปัญญานั้นแลเป็นองค์แห่งปัญญาแท้" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1005&CatID=3
   

5,433


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย