"คู่กรรมคู่เวร" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    10 พ.ค. 2561

 "คู่กรรมคู่เวร"

" .. "บาปนี้เป็นคู่กรรมคู่เวร เป็นผู้เบียดเบียน เป็นผู้ทำลาย เป็นผู้บีบคั้นอยู่เสมอ เราจึงควรระวังไม่ควรทำบาป" ทำไปแล้วก็คือการสร้างทุกข์ให้เรานั้นแหละ

"เราทำให้สัตว์ตัวใดก็ตาม ทำให้บุคคลผู้ใดก็ตาม" ก็คือเราเป็นผู้ทำ ผลก็คือเราเป็นผู้จะได้รับ "บาปก็เราเป็นผู้จะแบกจะหาม ทุกข์ก็เราเป็นผู้จะทนทุกข์ทรมานเอง" เพราะอำนาจแห่งการกระทำของเราแล "ท่านจึงสอนไม่ให้ทำ"

ทำให้ใครก็ตาม ก็ไม่พ้นจากการทำเพื่อตัวเองอยู่นั่นแล "การฆ่าเขา ก็คือฆ่าเรานั้นแล การทำลายเขา ก็คือการทำลายเราไปในตัว" กรรมนั้นต้องย้อนกลับมาหาผู้ทำนี้แหละ "เพราะผู้ทำเป็นต้นเหตุ ผลต้องเกิดขึ้นจากการกระทำของเหตุนี้ ท่านจึงสอนไม่ให้ทำ" ให้ทำคุณงามความดีเป็นสิริมงคลแก่ตนและผู้อื่น .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2355&CatID=2DT014902

วิริยะ12

10 พ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5183 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย