"ความเกิดมาของมนุษย์" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    24 เม.ย. 2561


 "ความเกิดมาของมนุษย์"

" .. ความจริงอย่างหนึ่งในความจริงหลายอย่างมีอยู่ว่า "ความเกิดมาของมนุษย์เราในโลกนี้ ที่แท้แล้วก็เกิดมาเพื่อการต่อสู้"

ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตั้งใจต่อสู้ แต่มันก็ได้ต่อสู้แล้วตั้งแต่ปฏิสนธิอยู่ในครรภ์ของมารดา "เมื่อคลอดออกมาแล้วก็ต้องต่อสู้กันไปเรื่อย ๆ เมื่อใครต่อสู้ไม่ไหวก็ลาโลกนี้ไป" ไว้ต่อสู้กันเมื่อเกิดมาใหม่

"การต่อสู้ในโลกนี้มีความประสงค์หลายอย่าง" จะต่อสู้เพื่ออิสรภาพและเพื่อความอยู่รอดแห่งชีวิต หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการและปรารถนาก็ตาม

เมื่อสรุปแล้ว "ก็เพราะความไม่อิ่มไม่พอของจิตนั่นเอง จึงดิ้นรนเป็นทุกข์ ผู้ที่ท่านอิ่มพอ หมดอยาก ไม่มีปรารถนาแล้ว ไม่ต้องต่อสู้อยู่เป็นสุข" .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 
http://tesray.com/three-dhamma-forces/   DT014902

วิริยะ12

24 เม.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5372 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย