"ยอดของทาน" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    20 พ.ย. 2564

.
 "ยอดของทาน"

อุบาสิกา : เขาบอกว่า "ยอดของทานคือธรรมะ" ใช่ไหมเจ้าคะ
หลวงพ่อ : ใช่ ธรรมะนี้น่ะทำไมถึงได้เรียกว่าเป็นยอด "เพราะมันทำความเห็นของคนให้ถูกต้อง" ถ้าความเห็นถูกต้องแล้วอย่างเดียวเท่านั้น การกระทำทั้งหมดก็ถูกต้อง การอะไรทั้งหมดก็ถูกต้องหมดทั้งนั้น "มันก็เป็นมรรคแล้ว" ท่านจึงเรียกว่า "การให้ธรรมเป็นทานเป็นยอดของการให้ทานทั้งปวง" ..

"สุภัททานุสรณ์"
พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 DT014902

วิริยะ12

20 พ.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5272 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย