"รักษาธรรม คือรักษาจิต" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    12 ก.พ. 2561


 "รักษาธรรม คือรักษาจิต"

" .. การปฏิบัติธรรม ก็คือการปฏิบัติจิต "การรักษาธรรม ก็คือการรักษาจิต" การแก้จิต เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เห็นเป็นของไม่ดี ไม่งาม ก็คือการชำระล้างสิ่งสกปรกโสมมออกจากใจนั่นเอง

ฉะนั้น "การนับถือพุทธศาสนา จึงเรียกว่า เป็นการนับถือตน หรือ รักษาตนโดยชอบธรรม" เพราะตนกับศาสนาเข้ากันได้อย่างสนิท ถ้าไม่เห็นว่าศาสนาเป็นคุณแก่ตน ซึ่งความจริงก็คือ ตนเป็นพิษแก่ตน นั่นแล .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน    DT014902

วิริยะ12

12 ก.พ. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5367 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย