ฟังด้วยปัญญาย่อมได้ประโยชน์ : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

 จำปาพร    19 มี.ค. 2558


การฟังเทศน์นั้น บางคนไปพบพระ
องค์ที่แสดงไม่ถูกใจตน...ก็ไม่อยากฟัง
บางคนไปพบเนื้อเรื่องที่พระท่านแสดง
ไม่ถูกกับใจตนบ้าง..ก็ไม่ชอบ
สิ่งเหล่านี้คนที่ไม่มีปัญญาก็เห็นว่าไม่ดี
แต่คนมีปัญญา..เมื่อฟังไม่ดีก็นำไปดัด
เสียจนกลายเป็นของดีไปได้

ตัวอย่างเช่น พระพุทธเจ้าของเรานั้น
เมื่อครั้งที่พระองค์ยังมิได้ทรงสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์ก็ได้เคยฟังคำนินทา ติเตียนมาแล้วเป็นอันมาก
แต่ถ้อยคำเหล่านั้นพระองค์ทรงฟังแล้ว
ก็เก็บมาคิดพิจารณาไตร่ตรองดู แล้วก็ทรงเห็นว่า

มนุษย์เรานี้ช่างหาความแน่นอนอะไรไม่ได้เลยหนอ
วันนี้เขาเกลียดเรา นินทาว่าให้เรา
แต่พอถึงวันรุ่งขึ้น คำนินทาของเขา
ก็กลับเป็นคำเยินยอสรรเสริญไปแล้ว

หรือมิฉะนั้นวันนี้เขารักเรา
แต่พอถึงวันพรุ่งนี้เขากลายเป็นเกลียดเรา
และวันมะรืนต่อไปเขาอาจจะกลับมารักเราอีกก็ได้
ไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเสียเลย

ถ้าจะเอาใจของคนมายึดมั่นถือมั่นเป็นจริงเป็นจังกับตัวเราแล้ว
ก็เห็นจะไม่มีความสุขเป็นแน่ ทรงพิจารณาอย่างนี้แล้ว
พระองค์ก็เกิดความสลดสังเวช
เบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ของปวงมนุษย์
และจึงได้ทรงเห็นธรรมที่แท้จริงได้

เหตุนั้นเราทั้งหลายจึงไม่ควรละโอกาสอันดีงามเสีย
ถึงแม้เนื้อความที่พระท่านเทศน์นั้น
บางเรื่องอาจไม่เป็นที่พอใจของเราก็ตาม
ก็ควรตั้งใจฟังไปให้ตลอด เพราะเนื้อความนั้น
เมื่อเรานำมาใคร่ครวญพิจารณาแล้ว
อาจจะเกิดเป็นวิชาความรู้ อย่างใดอย่างหนึ่งแก่ตัวเราก็ได้

...

พระอาจารย์ลี ธัมมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการDT017019

จำปาพร

19 มี.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5113 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย