ความโกรธ

คนอารมณ์เย็นจริง ใช่ว่าไม่โกรธเลย แต่เป็นคนที่เจอเรื่องกระทบแล้ว เกิดความโกรธแล้ว ไม่เห็นความโกรธเป็นตน แต่เห็นความโกรธเป็นสิ่งดับได้อย่างรวดเร็ว

ความโกรธ ไม่ใช่สิ่งที่ห้ามได้ทันที หรือว่าไปตัดมันทิ้งได้ทันที แต่เป็นสิ่งที่ ถูกรู้ได้ทันที ภาวะที่มันเกิดขึ้นแล้วเรายอมรับตามจริงคือภาวะที่เรามีสติเข้าไปแทนที่ความโกรธ

คติธรรม สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ


ที่มา : เพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

DT0003

Webmaster

 เปิดอ่านหน้านี้  946 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย