"ผู้ไม่รักตน ทำลายตน" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12    4 ก.พ. 2561

 "ผู้ไม่รักตน ทำลายตน"

" .. "ผู้ที่มีวาจาหยาบคายก้าวร้าว ทิ่มแทงหลอกลวง ไม่ใช่คนที่รักตนเอง ไม่ใช่คนที่จะทำให้ตนเองสวัสดีได้" ตรงกันข้ามที่ทำเช่นนั้นเป็นการไม่รักตนเอง "แม้คนจะคิดว่าการที่ทำเพราะไม่รักผู้อื่นก็ตาม แต่ความจริงแท้เป็นการไม่รักตน" เป็นการทำให้ตนต่ำทราม

"เมื่อจะคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเมื่อใด ขอให้นึกถึงตัวเอง นึกว่าตนเป็นที่รักของตน จึงไม่ควรทำลายตน" เหมือนตนเป็นที่รังเกียจเกลียดชังอย่างยิ่ง จนถึงต้องทำลายเสีย "การคิดชั่วพูดชั่วทำชั่ว เป็นการทำลายตนเองแน่แท้" .. "

"ตนอันเป็นที่รักยิ่งของตน"
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
    DT014902

วิริยะ12

4 ก.พ. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5351 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย