."ถึงพระรัตนตรัยแล้ว ไม่ต้องกลัว" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    13 ก.ค. 2566

.
 "ถึงพระรัตนตรัยแล้ว ไม่ต้องกลัว"

" .. ผู้ที่เข้าถึงพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่จริงมันง่ายที่สุดโยม มันง่ายมาก "การกระทำอะไรต่อมิอะไรมันง่าย" มันไม่ยาก ไม่ต้องเลือกวันนั้น เดือนนี้ ยามนี้ ไม่ต้องแล้ว พระพุทธองค์ของเราก็ทรงสอนว่า "เมื่อไรมันสะดวกวันนั้นมันดี"

แต่นี่เราไม่อย่างนั้น เช่น จะปลูกบ้านปลูกช่องสารพัดอย่าง ก็จะต้องหาฤกษ์วันพันยามกันเสียแล้ว พระพุทธองค์ท่านไม่ว่าอย่างนั้น "ท่านว่าเมื่อโอกาสมันเหมาะสมก็ให้ทำไปเถอะ" แต่เราก็กลัว "ซึ่งถ้าพูดถึงพระรัตนตรัยเต็มที่ ถึงที่สุดแล้ว ไม่มีอะไรที่จะต้องกลัว" คือว่ามันไม่ผิดหรอก เมื่อมันมีโอกาสที่จะทำเมื่อไรมันสะดวก มันถูกกับเวลาของเรา มันสะดวกก็เอาล่ะ .. "

"๔๘ พระธรรมเทศนา"
พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 DT014902

วิริยะ12

13 ก.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5268 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย