"ใจไม่ภาวนา คือใจไม่มีเรือนอยู่" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    1 ก.พ. 2563

 "ใจไม่ภาวนา คือใจไม่มีเรือนอยู่"

" .. "เราสร้างบ้านเรือนให้สวยให้งามหลายชั้น ถึงร้อยชั้นกว่าก็มี ให้รูปร่างกาย" หรือว่าเรือนของกาย ทีนี้เรือนใจไม่มี "ใจไม่มีเรือนอยู่ คือไม่ภาวนา" ทุกขณะทุกเวลา จิตมันก็เร่ร่อน ไม่มีบ้านเรือนอยู่

"เหมือนคนไม่มีบ้านเรือนอยู่" แดดออกมา ฝนตกก็เปียกทุกข์มาก เพราะคนไม่มีที่พักพิงอิงอาศัย หลักฐานของตัวเองไม่มี ลอยเลื่อนก็มีความทุกข์

"จิตไม่มีสมาธิ จิตไม่มีภาวนา จิตไม่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในนั้น เป็นจิตที่เลื่อนลอย" ฟุ้งซ่านรำคาญ เลื่อนลอย รั่วไหล อยู่ใต้อำนาจกิเลส "จิตจึงได้มีความทุกข์ ความเดือดร้อนวุ่นวาย" .. "

"พุทธาจารปูชา"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร 
   DT014902

วิริยะ12

1 ก.พ. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5341 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย