"ไร้เจตนายึดดีชั่ว จะไม่มีภัย" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12  

.
 "ไร้เจตนายึดดีชั่ว จะไม่มีภัย"

" .. ภัย คือความร้อนหรือความทุกข์ ที่แปลตามศัพท์ว่า "ความกลัวหรือสิ่งที่พึงกลัว" จะไม่เกิดแก่จิตใจแก่ผู้ไม่มีเจตนายึดมั่นใน การทำของตนอีกต่อไปแล้ว "เรียกว่าเป็นผู้ที่ละแล้ว ทั้งดีและชั่ว" ทั้งสองประการ

"ทำดีก็ทำไปธรรมดามิใช่เจตนาจะทำเพื่อเอาดี" เอาเด่น เอาดัง เพื่อตน "แต่ทำด้วยเป็นกรณียะ" คือกิจที่ควรทำเพื่อประโยชน์สุขทั่ว ๆ ไป "หรือไม่ทำชั่วก็ไม่ทำไปธรรมดา มิใช่ต้องคิดงดเว้นเพราะใจอยากจะทำเช่นสามัญชนทั้งหลาย" .. "

"๑๐๑ ญาณทรรศน์"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 

5,434


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย