"ล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12  

 "ล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร"

" .. "วิริเยน ทุกฺขมจฺ เจติ" คนจะก้าวล่วงทุกข์ได้ เพราะวิริยะ ความเพียร เพียรทำทุกสิ่งทุกอย่าง คุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างควรทำความเพียร "ชื่อว่าคนไม่ประมาท"

"ผู้ที่ข้ามมหานรกพ้นสมมุติได้ ก็เพราะไม่เป็นผู้ประมาทในคุณงามความดี ทางบุญทางกุศล" คนประมาทมันมักทำบาปทำกรรมใส่ตน คนประมาทชีวิตจะยาวร้อยปีก็ตาม ก็เหมือนกันกับคนตายแล้ว "คนไม่ประมาทชีวิตเขาจะเป็นอยู่วันเดียว ยังดีกว่าผู้ประมาทอยู่เป็นร้อยปี" นั่นประเสริฐกว่า

"ระหว่างอยู่ฆราวาส เราก็ฝึกเสีย ให้มีขันติ ความทนทาน" ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยความลำบาก "ให้มีวิริยะความพากเพียรในคุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่าง" เพียรละสิ่งที่ไม่ดีนั่น เพียรละ เพียรถอน มันจะทำไม่ดีก็เพราะใจนั่นแหละ มันเป็นผู้ทำ .. "

"อนาลโยวาท"
หลวงปู่ขาว อนาลโย
    

5,430


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย