"วิธีฝึกตน ไม่ให้โกรธง่าย" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    5 มิ.ย. 2563

.
 "วิธีฝึกตน ไม่ให้โกรธง่าย"

" .. "การรู้จักหาเหตุผลอุบายวิธีมาทำให้ความโกรธไม่เกิดขึ้นในจิตใจ" ไม่ว่าจะโกรธคนขับรถทั้งหลายในถนนหนทางหรือโกรธใครด้วยเรื่องอะไรก็ตาม "นับเป็นวิธีที่ถูกที่ชอบ" ควรที่ผู้สนใจการบริหารจิตจะมีความเพียรฝึกฝนอบรมให้สม่ำเสมอ

"เหตุผลนั้น ยิ่งสนใจคิดค้นเพียงใด ก็จะปรากฏประจักษ์ใจยิ่งขึ้นเพียงนั้น จะเป็นผลให้ความโกรธลดน้อยลง" มีแต่การให้อภัยกันอย่างเต็มอกเต็มใจและเห็นอกเห็นใจเพิ่มขึ้น ผลที่จะได้รับกันอย่างกว้างขวางก็คือ "ความสงบสุขปราศจากความร้อนของไฟโทสะแผดเผา"

"ผู้ให้อภัยง่ายก็คือผู้ไม่โกรธง่ายนั่นเอง" ดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะบริหารจิตให้ไม่โกรธง่าย จึงควรต้องฝึกตนให้เป็นผู้มีเหตุผล เคารพเหตุผล นั่นคือให้คิดหาเหตุผลเพื่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจผู้ที่ตนอยากจะโกรธ "เมื่อเห็นอกเห็นใจด้วยเหตุผลแล้วจะได้ไม่โกรธจะได้อภัยให้ได้" ในความผิดพลาดหรือบกพร่องของเขา .. "

"วิธีฝึกใจไม่ให้โกรธ"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
    DT014902

วิริยะ12

5 มิ.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5309 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย