ธรรมะใต้ดิน (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร)

 ภัสรามณี  

พระอาจารย์วิริยังค์ สิรินฺธโร
วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
ธรรมะได้ฟังในวันนี้ก็คือ "ธรรมะใต้ดิน" เขามีว่า ธรรมะใต้ดินนี่มันเป็นยังไงถึงเรียกธรรมะใต้ดิน คือ สิ่งต่างๆเนี่ยมันจะถมลงที่แผ่นดินไม่ว่าจะเป็นของดี ของไม่ดี อุจจาระ ปัสสาวะ เพชรนิลจินดา อะไรต่างๆนี่มันก็จะถมลงมาที่ดินหมด แต่ว่าใต้ดินลงไปนอกจากว่าจะขุดแล้วก็ทำมหกรรมมันถึงจะไปอยู่ใต้ดินได้ ทีนี้ธรรมะที่เขาเรียกว่า ธรรมะที่ลึกซึ้ง มันก็จะต้องมีการค้นหา ถ้าหากว่าไม่ค้นหาเราก็เจอไม่ได้ สิ่งที่ลึกซึ้งนั้นมันก็มีอะไรเป็นเครื่องปิดบัง เมื่อมีเครื่องปิดบังเราก็มองไม่เห็น เหมือนกันกับเพชรนิลจินดา มันอยู่ใต้ดิน ถ้าเราไม่ไปขุดค้นมันเราก็ไม่ได้เพชรนั้นมา

ธรรมะก็เช่นเดียวกัน ตัวของเรานี่ก็เป็นธาตุดิน เรียกว่าดินน้ำลมไฟ ภายใต้ธาตุดินนี่ก็มี "ใจ" ใจของเรานี่จะเป็นผู้สั่งการ เพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ได้ว่า ธรรมะใต้ดินเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณาเรื่องของสมาธิ เพราะว่าสมาธินี่ทำไปส่งใจพอดี เมื่อนึกพุทโธเมื่อไรก็เป็นสมาธิหมายความว่าส่งใจ ก็หมายความว่าอยู่ใต้ดินเราก็จะต้องเข้าใจว่า ร่างกายของเรานี้เป็นดินแต่ว่าเป็นดินพิเศษ ดินเดินได้ ดินพูดได้ ดินทำอะไรได้เยอะ เขาเรียกว่าเป็นดินพิเศษ ดินน้ำไฟลมนั้นไม่ใช่อื่นไกลหรอก ตัวเรานี้คือ ดินน้ำไฟลม ไม่ใช่อื่นไกล แต่ว่าคนก็เลยมาเห็นว่า โอ้ นี่ไม่ใช่ดินนะ นี่เป็นเนื้อเป็นหนัง นี่มันคน แต่แท้ที่จริงก็คือ ดินนั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้เรียนสมาธิก็มาเรียนสมาธิซะ ได้เล็กได้น้อยก็ยังถือว่าเป็นเพชร ได้มากก็ถือว่าเป็นเพชร ถ้าหากว่าได้มากก็ร่ำรวยไป ถ้าได้น้อยก็เก็บไว้แค่ดู มันมีถ้าหากว่าเราสะสมสมาธิประดุจจะเป็นเพชร

พระพุทธเจ้าตรัสเมื่อตอนนางวิสาขาได้สำเร็จพระโสดาบันน่ะ ในพระไตรปิฎกเขียนไว้ว่า วชิระสักขิณัญญาณาเสฏฺฐีฐิตา "วชิระ" นั้นแปลว่า เพชร นางวิสาขาได้พบเพชรตั้งเมื่ออายุ ๗ ขวบ ในภาษาบาลีว่า วชิระสักขิณัญญาณาเศรษฐีธิดา เพราะเป็นลูกของเศรษฐีแล้วก็ได้ไปพบเพชร ก็คือได้สำเร็จเป็นพระโสดาบัน เพราะฉะนั้นนางวิสาขาคน เราก็คนเหมือนกัน นางวิสาขาเป็นผู้หญิง เราก็เป็นผู้หญิงได้ผู้ชายได้ ใช่ว่าจะค้นพบแต่ผู้หญิง ผู้ชายก็ค้นพบเช่น อนาถบิณฑิกเศรษฐี ท่านก็ได้ค้นพบแล้วเพชรเม็ดนั้น ในที่สุดธรรมะใต้ดินก็คือว่า เพชร คำว่าเพชรนี่มันคม ไอ้ที่เราไปตัดกระจกหรือว่าไปตัดของแข็งนี่ มีดตัดไม่ได้ เลื่อยตัดไม่ได้ แต่เพชรตัดได้ เพชรมีความคมเพราะฉะนั้นญาณที่คนจะได้นี่ก็คมเหมือนเพชร คมเหมือนเพชรนี่ก็คือว่า มีปัญญาอย่างที่ว่า วชิระสักขิณัญญาณานี่ ต้องใช้ "ญาณา" ไว้ข้างหลังเรียกว่า ญาณ ญาณนี้เองที่พาเราไปพบแล้วเราจะได้ตัวญาณนี้ได้ยังไงก็คือมาปฏิบัติสมาธิ หลวงพ่อก็วางแผนการปฏิบัติสมาธิไว้ ต่อไปแหล่งนี้ก็จะเป็นแหล่งกลางของการทำสมาธิแล้วก็ถือว่าเป็นสถานที่ศึกษาสมาธิได้ทั้งอย่างต่ำ ทั้งอย่างกลาง ทั้งอย่างสูง    

ที่มา : ถอดความจาก ธรรมะฟ้าสาง หัวข้อ “ธรรมะใต้ดิน” ๐๗/๐๒/๕๘

5,401


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย