บทสวดมนต์ประจำวันตามแนวทางหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม สวดทุกวันเจริญทุกวัน

 Webmaster  

บทสวดมนต์ประจำวันตามแนวทางหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม สวดทุกวันเจริญทุกวัน

อานิสงส์แรง!! "สวดมนต์ตามแนงทางคำสอน
ของ หลวงพ่อจรัญ สวดทุกวัน เจริญทุกวัน ทันตาเห็น !
-----------------------
บทสวดมนต์ประกอบไปด้วย :
1.บทสวดนมัสการพระรัตนตรัย
2.บทกราบพระรัตนตรัย
3.ถวายพรพระ ( อิติปิ โสฯ)
4.พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
5.ชัยปริตร (มหาการุณิโก)
6.ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
7.คำแผ่เมตตา (อิมินา)
♦ ผู้จัดทำได้เรียบเรียงบทสวดสำคัญๆ ตามแนวทางหรือตามสูตรของ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม หรือ พระธรรมสิงหบุราจารย์ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
♦ บันทึกเสียงสวดคมชัด พร้อมใส่คำสวดเป็นตัวอักษรลงไปในวีดีโอ เพื่อให้ผู้ที่สวดใหม่ ได้รับความสะดวก สามารถอ่านตามได้เลย
♦ ขออนิสงค์ที่ผู้สวดได้ร่วมกันใช้วีดีโอชุดนี้สวดเพื่อถือศีลปฎิบัติ สวดภาวนา และทำสมาธิกรรมฐาน อุทิศแด่ครูอาจารย์,หลวงพ่อจรัญ,คุณบิดามารดา,รุกขเทวดาและสรรพสัตว์ ทั้งหลาง ได้รับอาินสงค์แห่งการสดมนต์ภาวนานี้ด้วยเถิด
♦ และขอให้ท่านผู้สวดทั้งหลายได้อานิสงค์แห่งผลบุญจาการสวดภาวนา ถือศีล ปฎิบัติกรรมฐาน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ เจริญในศีล เจริญในธรรม สาธ สาธุ สาธุ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=EQ-OYpQ16w0

10,727


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย