โกหกคนอื่นเพื่อให้เขาทำดีจะมีบาปแก่ตนหรือไม่ (หลวงพ่อพุทธทาส)

 alfred  

หลายท่านอาจเคยสงสัยว่า โกหกคนอื่นเพื่อให้เขาทำดีจะมีบาปแก่ตนหรือไม่ บางคนอ่านจะตอบว่าบาปก็น่าจะน้อยเพราะเจตนาอ่อน แต่พออ่านเจอคำสอนของหลวงพ่อพุทธทาสในเรื่องนี้ ทำให้ได้รู้ว่า เป็นการให้แสงสว่างทางจิตใจ ทางปัญญาแก่ผู้อื่นอีกทางหนึ่งดังใจความที่หลวงพ่อกล่าวไว้ว่า
"แม้แต่คำโกหก ถ้าโกหกด้วยความหวังดี ให้คนประพฤติดี มันก็เป็นธรรมทาน แต่ถ้าโกหกเพื่อลักล้วงเอาประโยชน์ของเขานี้ไม่ใช่ คำโกหกอย่างนี้พาลงไปนรก ส่วนคำโกหกที่ทำให้คนบางคนกลับดีได้ นี้เป็นธรรมทานโดยอ้อมชั้นพิเศษ"    

5,432


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย