"ภาวนา คือการพิจารณา" (หลวงพ่อชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    10 พ.ย. 2560

 "ภาวนา คือการพิจารณา"

" .. "ภาวนา ก็คือพิจารณาดูนั่นแหละ" ทำไร่ทำนาก็เหมือนกัน ถ้าขาดการภาวนา ก็ไม่เป็น คือมันไม่ดี ภาวนาคือการคิดให้มันถูกต้อง คิดให้มันดีงาม เรียกในทางธรรมะว่า "การภาวนาเอาพุทโธ ให้ภาวนาพุทโธ แปลว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน"

ถ้าใคร "ภาวนาพุทโธแล้ว ไม่มีน้ำตาไหล ใจไม่ขุ่นมัว" ใจปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลงเป็นใจที่สงบระงับ "ถ้าเรารู้เรื่องของมันก็เป็นอย่างนี้ ความทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้" แต่เราไม่ค่อยได้พิจารณาอย่างนี้ .. "

หลวงพ่อชา สุภัทโท  DT014902

วิริยะ12

10 พ.ย. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5220 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย