"จิตส่งออก" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

"จิตส่งออก"

" .. ถ้าเป็นเรื่องจิต "ถ้ามันส่งไปข้างนอก ถือโน่นถือนี่ ยุ่งโน่นยุงนี่" ไม่ได้อุบายนะ "ถึงมาสังเกตุเจ้าของ มันก็เห็นเรื่องเจ้าของ" เหมือนกับเราสังเกตุคนใด สังเกตุเรื่องใด มันก็ได้แต่เรื่องนั้น

ฉะนั้น "โลกจึงชอบนินทากัน ชอบตำหนิโทษ" ชอบถือโทษของคนอื่น "เพราะจิตมันพุ่งไปอยู่ข้างนอก" ไปสนใจข้างนอก .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  2909 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย