สิ่งที่เราเรียกว่าอดีตนั้นคือความจำ สิ่งที่เราเรียกว่าอนาคตนั้นคือความคิด...

 Webmaster    13 ส.ค. 2560

...สิ่งที่เราเรียกว่าอดีตนั้นคือความจำ สิ่งที่เราเรียกว่าอนาคตนั้นคือความคิด...
ปัจจุบันขณะจึงเป็นที่รวมของอดีต ปัจจุบันและอนาคต
...

ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro


ที่มา : ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro

DT0003

Webmaster

13 ส.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5266 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย