สิ่งที่เราเรียกว่าอดีตนั้นคือความจำ สิ่งที่เราเรียกว่าอนาคตนั้นคือความคิด...

...สิ่งที่เราเรียกว่าอดีตนั้นคือความจำ สิ่งที่เราเรียกว่าอนาคตนั้นคือความคิด...
ปัจจุบันขณะจึงเป็นที่รวมของอดีต ปัจจุบันและอนาคต
...

ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro


ที่มา : ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro

DT0003

Webmaster

 เปิดอ่านหน้านี้  2908 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย