"ภาวนาเพื่อละ ไม่ได้เอา" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)


"ภาวนาเพื่อละ ไม่ได้เอา"

" .. เห็นในปัจจุบันเป็นหนึ่งเดียว "มีสติเห็นตามความเป็นจริงเท่าที่เห็น" มีปัญญาเลิกละความยึดมั่นถือมั่น จิตก็หยุดไม่สงสัย "เป็นการภาวนาเพื่อละเลิกทั้งหมด เป็นการรู้เพื่อการเลิกละทั้งหมด"

"การภาวนานั้นไม่ได้เอา เป็นการละกิเลส" อะไร ๆ ที่จิตมันชอบไม่ชอบบังเกิดขึ้นนะ บ่ต้องไปเอา มรรคผลนิพพานก็ไม่ต้องเอา .. "

หลวงปู่สิม พุทธาจาโรDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  3028 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย