"ทุกข์ เป็นของมีประโยชน์" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    11 ส.ค. 2560

 "ทุกข์ เป็นของมีประโยชน์"

" ความเป็นจริง "ทุกข์นั่นแหละเป็นสัจจธรรม" ถ้าไม่ได้พิจารณาเห็นทุกข์แล้ว อยากหนีไป ทุกข์ที่มันเกิดมาแล้วเป็นโทษไหม?

ความทุกข์ทั้งหลาย "ถ้าเราหมั่นตามรู้ หมั่นตามเห็นมันเสียแล้ว เราจะค่อยรู้จักว่า เงาร่มไม้จะคลุมตัวเราอยู่ มีความสบายก็ทำเรื่อย ๆ ไป เมื่อตะวันคล้อยไป ๆ จนเงาร่มไม้เคลื่อนจากไป ถูกแสงแดดเผาเราจนร้อน เมื่อเข้าใจว่ามันร้อน คือทุกข์"

เมื่อมีทุกข์เช่นนั้น "มีความรู้สึกเกิดขึ้นมา เพราะร่มไม้หาย" นี่เรียกว่า "ทุกข์เกิดขึ้น" ก็คือเวทนา "จิตจะส่ายหาที่ร่มใหม่อีก" แสงแดดที่มาถูกเราไม่ใช่เป็นของเลวร้าย เป็นของดี ทำให้เราเกิดทุกข์

ความทุกข์ที่เกิดขึ้นมามีประโยชน์ "ผู้มีปัญญามองเห็นว่า ทุกข์นั้นเป็นของมีประโยชน์" คนเป็นทุกข์ควรพิจารณาทุกข์ มิใช่ว่าหนี ไม่อยากทุกข์ ทุกข์เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า ตรงนี้ไม่ถูก ตรงนี้ไม่สบาย "คนเราก็เหมือนกัน ทุกข์จะพาไปหาครูอาจารย์ และความสงบในที่สุด" .. "

"ปกิณณกะธรรม"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 

http://www.ubu.ac.th/wat/ebooks/chahthai/Dhamma_Miscellany.php   DT014902

วิริยะ12

11 ส.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5311 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย