"หัวใจพระพุทธศาสนา" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    16 ก.พ. 2565

.
 "หัวใจพระพุทธศาสนา"

" .. พระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกับเราท่านทั้งหลาย "คือดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีหัวใจ" ในวันมาฆะเมื่อ ๒๕๙๕ ปีมาแล้ว "สมเด็จพระบรมศาสดาทรงประกาศหัวใจพระพุทธศาสนา ๓ ประการ" ให้ปรากฏประจักษ์แก่โลก คือ

๑. การไม่ทำบาปอกุศลทั้งปวง
๒. การทำบุญกุศลให้ถึงพร้อม
๓. การชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว


หัวใจพระพุทธศาสนาที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงประกาศ ทั้งสามประการแสดงชัดแจ้งถึงพระมหากรุณาที่ทรงมีต่อสัตว์โลกทั้งปวง "ทรงแสดงพระมหากรุณาไว้ในหัวใจพระพุทธศาสนาอย่างชัดแจ้งทุกประการ" ผู้ใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นใคร ชาติใด ศาสนาใด แม้ให้ความสนใจปฏิบัติหัวใจพระพุทธศาสนาตามที่ทรงพระมหากรุณาประกาศแก่โลกจะได้เสวยแห่งความร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงแน่นอน .. "

"แสงส่องใจ มาฆบูชา" ๓ มีนาคม ๒๕๕๐
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=88&t=53692   DT014902

วิริยะ12

16 ก.พ. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5358 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย