"สมาธิ การสำรวมใจให้สงบ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

 "สมาธิ การสำรวมใจให้สงบ"

" .. "สมาธิภาวนาก็คือการสำรวมใจให้สงบ" จะสงบมากน้อยสักเท่าใดก็ตามใจ "ไม่ใช่จะให้สงบถึงฌานสมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานจึงจะทำ"

แท้ที่จริงเราหัดเบื้องต้นหัดเล็ก ๆ น้อย ๆ นี่แหละ "สงบได้แค่ไหนก็เอาชั่วครู่หนึ่งก็เอา" หัดทำความสงบให้ได้ "ถ้าเราไม่ทำก็ไม่มีใครทำให้" นี่เป็นงานประจำชีวิตของเราทุกคนที่จะต้องประกอบและทำ ถ้าไม่ทำเสียก็ขาดจากการปฏิบัติคุณงามความดีในชีวิต

ห้าสิบ หกสิบ เจ็ดสิบปีก็ตายทิ้งเปล่า ๆ "พุทธศาสนาเลยไม่เข้าถึงจิตใจสักที ธรรมะก็ไม่มีในตน" เป็นคนเปล่าเสียจากความดีไม่มีค่าถึงจิตใจ .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 
   

5,433


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย