"อยากพ้นทุกข์เป็นมรรค ไม่ใช่ตัณหา"

 วิริยะ12  

 "อยากพ้นทุกข์เป็นมรรค ไม่ใช่ตัณหา"

" .. ความอยากไปนิพพานั้นเป็นมรรค ไม่ใช่เป็นตัณหา "อยากพ้นทุกข์เป็นมรรคไม่ใช่เป็นตัณหา" ความอยากมีสองประเภท อยาก(ที่)เป็นโลก อยาก(ที่)เป็นธรรม

ที่นี่ ความอยากหลุดพ้นจากทุกข์ ความอยากไปนิพพาน สร้างกำลังทางด้านอรรถด้านธรรมให้มากขึ้นภายในตนเอง "ความอุตสาห์ก็เป็นมรรค ความเพียรเป็นมรรค ความอดความทนเป็นมรรค ความบึกบึนทุกแง่ทุกมุมเพื่อพ้นทุกข์เป็นมรรคทั้งมวล" เมื่อถึงที่ถึงฐานแล้วความอยากก็หายไป .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

5,435


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย