"เหมือนน้ำเจือสี" (หลวงปุ่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    24 ต.ค. 2562

.
 "เหมือนน้ำเจือสี"

" .. ความเป็นจริงนั้น ใจของเรามันก็เป็นปกติอยู่ "เปรียบเหมือนน้ำฝน เป็นน้ำสะอาด" มีความใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นปกติ "ถ้าหากเราเอาสีเขียวใส่เข้าไป เอาสีเหลืองใส่เข้าไป น้ำก็จะกลายเป็นสีเขียวสีเหลืองไป"

จิตเรานี้ก็เหมือนกัน "เมื่อไปถูกอารมณ์ที่ชอบใจ ใจก็ดีใจก็สบาย เมื่อถูกอารมณ์ไม่ชอบใจแล้ว ใจนั้นก็ขุ่นมัวไม่สบาย" เหมือนกันกับน้ำที่ถูกสีเขียว ก็เขียวไป ถูกสีเหลืองก็เหลืองไป เปลี่ยนสีไปเรื่อย .. "

"๘๔ พระธรรมเทศนา"
หลวงปุ่ชา สุภทฺโท
    DT014902

วิริยะ12

24 ต.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5365 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย