"จิตนี้ไม่เคยฉิบหาย" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    28 พ.ค. 2562

.
 "จิตนี้ไม่เคยฉิบหาย"

" .. "ตกนรกหมกไหม้อยู่กี่กัปกี่กัลป์ก็ยอมรับว่าทุกข์ แต่ไม่ยอมฉิบหายคือใจดวงนี้" เวลาตกนรกอยู่ตามกฎอนิจจังที่มีความเปลี่ยนแปลงช้าเร็วกว่ากัน สัตว์โลกย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกฎอนิจจัง ไปชั่วไปดีเป็นธรรมดา

"เมื่อหมดกรรมอันนั้นแล้วก็เปลี่ยนเข้ามาสู่กรรมดีซึ่งตนก็เคยสร้างเอาไว้" เมื่อใจเข้ามาสู่กรรมดี แล้วก็ไปสู่สถานที่ดี คือมาเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นไปสวรรค์ เป็นเทวบุตรเทวดา อินทร์พรหม เหล่านี้

"ใจดวงนี้ไม่เคยตาย" ก็ไปเสวยสมบัติอันดีงามของตนเป็นลำดับลำดา "จนกระทั่งสร้างคุณงามความดีให้ถึงที่สุด เรียกว่าบารมีแก่กล้าสามารถเต็มที่แล้ว ก็ถึงแดนนิพพานได้" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน DT014902

วิริยะ12

28 พ.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  4793 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย