ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมภาวนา เนื่องในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ ณ วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา

 Ratchada    9 ส.ค. 2558

ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน
มาร่วมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมภาวนา
 เนื่องในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ 
ณ วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา

สำหรับมือถือ คลิกชมวิดีโอประชาสัมพันธ์
https://youtu.be/y7KpTK1ojY0

.............................................
~ กำ ห น ด วั น บ ว ช ~
ในวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม - วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
~ กำ ห น ด ก า ร ~

พิธีบวช มีวันละ ๓ รอบ คือ
๑. เวลา ๑๒.๐๐ น. (วันแรกเวลา ๑๐.๐๐ น.)
๒. เวลา ๑๕.๓๐ น.
๓. เวลา ๒๑.๐๐ น.

~ พิ ธี ล า สิ ก ข า ~
มีวันละ ๑ รอบ คือ เวลา ๐๖.๐๐ น.
(ผู้จะบวชตอนบ่ายและตอนค่ำได้ ต้องไม่ทานอาหารในเวลาวิกาล คือ เลยหลังเที่ยงวัน)
...............................................

สำนักปฏิบัติกรรมฐานประจำจังหวัดวัดมเหยงคณ์
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.๐๓๕-๘๘๑-๖๐๑-๒ , ๐๘๒-๒๓๓-๓๘๔๘

แผนที่วัด และรายละเอียดการเดินทาง
http://www.watmaheyong.org/index.php/th/faq/54-faq-howtocome

เกาะติดภาพกิจกรรม บวชเนกขัมมภาวนา เทศกาลวันแม่แห่งชาติ
คลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้
https://www.facebook.com/events/1649344945280633
   

สถานที่ตั้ง : สำนักปฏิบัติกรรมฐานประจำจังหวัดวัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
โทรศัพท์ : .๐๓๕-๘๘๑-๖๐๑-๒ , ๐๘๒-๒๓๓-๓๘๔๘
DT015578

Ratchada

9 ส.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5852 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย