บทสวดอธิษฐาน ก่อนนั่งสมาธิ โดย สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร)


บทสวดอธิษฐาน ก่อนนั่งสมาธิ โดย สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร)

“ข้าพเจ้า ระลึกถึง
คุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์
คุณบิดา มารดา คุณครูบาอาจารย์
จงมาดลบันดาล ให้ใจของข้าพเจ้า จงรวมลงเป็นสมาธิ
พุทโธ ธัมโม สังโฆ
พุทโธ ธัมโม สังโฆ
พุทโธ ธัมโม สังโฆ
พุทโธ พุทโธ พุทโธ”

#มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
 เปิดอ่านหน้านี้  1102 


  ความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย