บทพิจารณากาย6ขั้นตอน 30 นาที่ (เสียงพระอาจารย์ต้น)

 Webmaster  

บทพิจารณากาย6ขั้นตอน 30 นาที่ (เสียงพระอาจารย์ต้น)
" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

พิจารณากาย 6 ขั้นตอน
เพื่อสอนให้รู้จักความจริงว่าร่างกายนี้เป็นธาตุสี่
อย่างไร (ได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาอ่อน ๆ)

วิธีการคือ
จำให้ได้ว่าแต่ละขั้นตอนทั้งหกขั้นนี้ว่าเกิดขึ้นอย่างไร
ตั้งแต่ลมหายใจหมดไปจนถึงการสลายกลายเป็นดิน
โดยไม่ต้องจำแบบท่องจำทุกตัวอักษร แต่ให้จำลำดับได้
ไม่จำเป็นต้องนึกเป็นภาพ เน้นให้เราสอนจิต ให้จิต
ได้มีความรู้ในเรื่องธาตุทั้งสี่ที่ มีในกาย ทำจนจิตเข้าใจ
และ เห็นอย่างชัดเจนว่าร่างกายนี้ เป็นเพียงแค่
ธาตุสี่มาประกอบรวมกัน

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=O9rW9ZXqwrY

247


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย