"ขาดสติ ขาดความเพียร" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12   4 พ.ย. 2563

"ขาดสติ ขาดความเพียร"

" .. เคยพูดเสมอเรื่องภาวนา "การตั้งสติสำคัญมาก" จะธรรมบทใดผู้ที่เริ่มต้น หรือผู้ที่ได้หลักคือสมาธิแล้ว สติติดตลอด สติเป็นพื้นฐานสำคัญมากทีเดียว

"ใครขาดสติคนนั้นขาดความเพียร" จำให้ดีทุกคน สติสำคัญมากทีเดียว สติติดตลอดๆ นี้กิเลสจะไม่เกิด "พอเผลอสติปั๊บกิเลสออกแล้ว" กิเลสออกตามสังขาร "สังขารเป็นเครื่องมือของสมุทัยคือกิเลส" มันดันสังขารออกมาให้คิด พอออกไปปั๊บได้ไฟคืนมาแล้ว ความยุ่งเหยิงวุ่นวายจะเกิดตลอดจากความคิดมาก "เมื่อมีสติแล้วมันจะไม่ออก"

เพราะฉะนั้น จึงกล้าพูดได้ว่า "กิเลสจะหนาขนาดไหนก็ตาม ถ้าสติมีอยู่แล้วแข็งแกร่งแล้วจะออกไม่ได้" ว่างั้นเลย .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3752&CatID=2
 เปิดอ่านหน้านี้  4617 


  ความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย