สมถะ..วิปัสสนา - สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

 Webmaster   10 มิ.ย. 2562

ธรรมบรรยาย เรื่อง สมถะ..วิปัสสนา

โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=l1vpoVy_pb4


 เปิดอ่านหน้านี้  4422 


  ความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย