ความเผลอ ความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดา

"เรื่องการแสดงโลก เป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งพอสมควร โลกมีความหมายตั้งแต่โลกที่เป็นวัตถุ ที่เราแนะนำให้ลูกรู้จักและชวนให้สนใจ โลกคือสิ่งที่ได้ผ่านความเชื่อถือ คุณค่า มุมมองของเราว่าควรจะรับรู้ ควรจะสนใจ ควรจะอย่างไร? โลกคืออารมณ์ โลกคือทุกสิ่งที่เราควรรู้เท่าทัน

การภาวนาของเรา ไม่ว่าทางกาย ทางศีล ทางจิต ทางปัญญา ล้วนแต่มีผลต่อลูก เป็นการแสดงโลกให้ลูกเห็นความงามของคุณธรรม ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายตั้งอกตั้งใจสร้างโลกที่น่าอยู่ ความเผลอ ความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดา จะให้มันดีทุกอย่างไม่ได้ แต่ในเมื่อผิดพลาดแล้วจงตั้งตนใหม่ เหมือนตุ๊กตาล้มลุก ล้มแล้วก็ลุก ล้มแล้วก็ลุก ล้มแล้วก็ลุก ถ้าล้ม ๑๐๐ ครั้ง ลุก ๑๐๑ ครั้ง ถือว่าชนะ"

พระอาจารย์ชยสาโร   
 2,881 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย