กระบวนการที่ทำให้จิตคุ้นเคยกับการอยู่กับความจริง และฝึกไว้ใจความจริง คือ การภาวนา

"ถ้าคิดจะผูกมิตรกับสัตว์ป่า ก็ต้องใจเย็นๆ ต้องทำให้สัตว์ไว้ใจ ให้เชื่อว่าเราไม่เป็นภัยกับมัน ต้องค่อยๆ ให้สัตว์คุ้นเคยจนรู้สึกผ่อนคลายเมื่อมีเราอยู่ด้วย

จิตจะคอยหลบเลี่ยงไม่ยอมสู้หน้าความจริง ในลักษณะเดียวกับสัตว์ป่าที่มีสัญชาตญาณในการหลบเลี่ยงไม่ยอมสู้หน้ากับคนที่ปรารถนาจะเป็นมิตรด้วยน้ำใสใจจริง กระบวนการที่ทำให้จิตคุ้นเคยกับการอยู่กับความจริง และฝึกไว้ใจความจริง คือ การภาวนา

ความต่อเนื่องสม่ำเสมอ ความอดทน ใจเย็น เมตตา และการเฝ้าสังเกตว่าอะไรได้ผล อะไรไม่ได้ผล ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการผูกมิตรกับสัตว์ป่า และการน้อมนำจิตไปสู่ความสงบสุข"

ธรรมะคำสอน โดย พระอาจารย์ชยสาโร
แปลถอดความ โดย ปิยสีโลภิกขุ
 2,636 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย